ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ธ.ค. 62 ถึง 19 ธ.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ สวนนน
งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งที่ 26
ซึ่งเป็นงานชุมนุมลูกเสือของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ในประเทศไทย 11 สถาบัน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และพี่เลี้ยงลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
11 พ.ย. 62 ถึง 22 พ.ย. 62 ทสอบ