ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

      เป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัด ดินสอปากกาคั่นอยู่หน้าปกหนังสือ มีพระเกี้ยวยอดและอักษรย่อ จ.ป.ร ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบวิทยาลัย ด้านบนปรากฏมีคำคติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหติ ด้านล่างมีคำแปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 

คติพจน์ประจำโรงเรียน
       สุวิชาโน ภวํโหติ แปลว่า  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 
สีประจำโรงเรียน

ชมพูฟ้า

สีชมพู เป็นสีประจำพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สีฟ้า เป็นสีประจำพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

 

อักษรย่อโรงเรียน
        ส..นศ.