ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
 
เพลง บรรดาเรา
คำร้อง หม่อมราชวงศ์เลื่อน สิงหรา ผู้เรียบเรียง สุวัฒน์ เทียมหงส์
ทำนอง เพลงแขกต่อยหม้อ อัตราสองชั้น ขับร้อง อนุชา ก้องมณีรัตน์
     

      บรรดาเรา เหล่านักเรียน สวนกุหลาบ
ย่อมปลื้มปลาบ ปรีดิ์เปรม เกษมศรี
ล้วนรักเกียรติ รักนาม รักความดี
รักโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ อวยวิชา
อันพระพุทธ ภาษิต ประดิษฐ์ไว้
เราต่างได้ ใช้เป็นหลัก นานหนักหนา
เป็นข้อควรดำริสุวิชา
โน ภวํโหติตรา ไว้เป็นครู
แปลความว่า ธีรชน คนฉลาด
ย่อมสามารถ ให้เจริญ ดำเนินอยู่
ให้ฟุ้งเฟื่อง เรืองวิชา น่าเชิดชู
การกีฬา ก็ดำรู สถาพร
ฉะนั้นเรา ทั่วหน้า ควรปราโมทย์
เพื่อประโยชน์ภิญโญ สโมสร
จงพร้อมพร้อง พจนารถ ประสาทพร
สวนกุหลาบ สถาวร ชโยเอย
 
 


เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลง “ชมพู – ฟ้า”

คำร้อง ไม่ทราบนามผู้แต่ง ผู้เรียบเรียง สมศักดิ์ มหาสวัสดิ์
ทำนอง สุธน ชูวงศ์   ขับร้องหมู่


สีงามอร่ามหรู ชมพูฟ้า
งามยั่วยวนชวนประชาให้เห็นเด่น
งามจริงยิ่งเห็น เป็น โชคชัย เรานี้ควรสงวนเกียรติ
ใครหยามเหยียดมิยอมให้      เรามุ่งหวัง กำลังใจ
เชียร์เอาชัย ไม่หวั่นหวาด     เพื่อพวกเรา เหล่านักเรียน สวนกุหลาบ
ใจมั่นคง ซื่อตรงองอาจ  ไม่ยอมขลาด หวาดผู้ใด