ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นอโศกน้ำ(ชื่อวิทยาศาสตร์: Saracaasoca; บางครั้งใช้ผิดเป็น Saracaindica)