ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์