ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลอยกระทงรักษ์โลก สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนชาวสวนนคร ร่วมลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างค่านิยมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยแบบมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการก่อขยะและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยการส่งเสริมและรณรงค์เลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ อาทิ ใบตอง หยวกกล้วย ดอกไม้ และลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่เราต้องสืบสานให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการรักษาแม่น้ำ ลำคลอง และสิ่งแวดล้อมด้วย
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,23:20   อ่าน 497 ครั้ง