ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นเรียน(แบ่งเลขที่คี่-เลขที่คู่ )ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบ 2) /2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 63
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนทางไกล( นักเรียน ชั้น ม.1,ม.4)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ชั้น ม.1, ม.4
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับชั้น ม.ต้น (ครู/นักเรียน)
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศ การรับใบ ปพ.1 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
เลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 63
เปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 63
ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล สำหรับนักเรียน (ปีการศึกษา 2562)
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 63
ประกาศการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 63
ปฏิทินของโปรแกรมวัดผล SGS Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
Download ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 62
Download ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ทางช่องทางนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 62