ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : พื้นฐานมวยสากล ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:12   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:11   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ชั้น ม.4-6
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:10   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ชั้น ม.1 - 3
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:09   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:08   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ชั้น ม.4-6
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:07   อ่าน 3 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.1-6
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:05   อ่าน 7 ครั้ง