ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:14  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 13 (SCQA)
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:13  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (Best Practice) เรื่องศูนย์อาเซียน โรงเรียนขนาดกลาง
ชื่ออาจารย์ : นางจิราภรณ์ จุติโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2562,02:03  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (Best Practice) เรื่องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนขนาดกลาง
ชื่ออาจารย์ : นางพะงาลักษณ์ จาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2562,19:40  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..