ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พระบรมราชานุสาวรีย์ประจำโรงเรียน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช